Události července v Hořicích

  • celý červenec - Galerie plastik
    Výstava 50. let od založení mezinárodního sochařského sympozia
  • celý červenec - Městské muzeum - Štorchova síň 
    výstava k výročí 90 let závodu 300 ZGH
  • celý červenec - Městské muzeum - Štorchova síň
    výstava Prusko-rakouská válka v r. 1866 a Hořice - městské muzeum - Malá síň